de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.de/

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa 2018, 2017 i 2016

 

W jaki sposób wykorzystać ulgi podatkowe, aby otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego? Czym się różni ulga podatkowa i limit zwolnienia podatkowego? Jak przedstawia się sprawa zasiłku podstawowego i jakie są inne ulgi?

Podatek od usług budowlanych w Niemczech (Bauabzugsteuer) został powołany do życia by walczyć z szarą strefą usług budowlanych. Obciąża on wykonawcę zasadniczo w każdym przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec. Aktualnie zgodnie z § 48 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, w każdym przypadku robót lub innych usług budowlanych świadczonych na rzecz przedsiębiorcy lub podmiotu publicznego na terenie Niemiec, Zleceniodawca jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy 15% jego wartości brutto (+VAT) wskazanej w wystawionym rachunku.

Aby odpowiednio zdecydować o złożeniu wniosku o zeznaniu podatkowemu lub minimalizacji podatku należnego w ramach strukturyzacji podatkowej trzeba koniecznie dokładnie znać ulgi podatkowe. W prawie niemieckim istnieje bardzo wiele ulg podatkowych. Zwykle jako pierwsza podawana jest kwota wolna od podatku, ponieważ jest podstawową kwotą zwolnioną z podatku, czyli od której nie odprowadza się podatku dochodowego.

 

Obliczanie podatku od wynagrodzenia jest zależne od kodu podatkowego, podstawowego dodatku, składek na ubezpieczenie społeczne i ryczałtu pracownika. W niektórych przypadkach jeśli stosunek pracy trwał nie dłużej niż 12 miesięcy, może się okazać, że potrącono za dużo podatku od wynagrodzenia. Można wtedy starać się o zwrot nadpłaconego podatku.

 

PODSTAWOWA ULGA W PRAWIE DOCHODOWYM (KWOTA WOLNA OD PODATKU)

 

Podstawowa kwota wolna od podatku to kwota roczna w 2016 r wynosiła ona 8652 EUR, w roku wynosiła 2017 8820 EUR, a w roku 2018 wynosi ona 9000 EUR i jest znacznie wyższa niż w Polsce. Do takiej kwoty nie pobiera się podatku dochodowego. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, stawka podatkowa w Niemczech jest początkowo podzielona na progresywne, a następnie na proporcjonalne strefy podatku dochodowego.

 

Dokładne informacje na temat poszczególnych kwot można znaleźć w tabelach podatkowych, które jasno określają ile i od jakiej kwoty należy zapłacić.

Jeśli chcesz prowadzić gewerbe w niemczech i interesujsz sie przepisami podatkowymi zajrzyj na www.carebiuro.de planujesz założyć większą firmę przepisy podatkowe znajdziesz na www.cbb-business.de .

 

INNE ULGI PODATKOWE

 

Ulgi podatkowe są dostępne w prawie każdym typie podatku. W przypadku podatku dochodowego podstawowy dodatek został już opisany wyżej. Innym przykładem jest die Übungsleiterpauschale (opłata instruktora) lub der Rabattfreibetrag (zasiłek dodtakowy).

 

  1. SPARERFREIBETRAG (DODATEK KASOWY)

 

Od 2009 r. Obowiązuje ryczałtowa stawka podatku zryczałtowanego. Ma zastosowanie do dochodu kapitałowego i wynosi 801 euro dla osób samotnych oraz 1602 euro dla osób zamężnych.

 

  1. GEWERBESTEUERFREIBETRAG (ZWOLNIENIE | PODATKU OBROTOWEGO)

 

W zakresie podatku od przedsiębiorstw istnieje obecnie bezpłatny zasiłek w wysokości 24 500 euro dla spółek osobowych i jednoosobowych (art. 11 ust. 1 zdanie 3 nr 1 GewStG). Ta ulga podatkowa jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców, a nie dla freelancerów. Ponieważ kto chce zostać samozatrudnionym jako wolny strzelec, nie podlega opodatkowaniu. Także dla korporacji takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma tego dodatku.

 

ZWOLNIENIA PODATKOWE W PRAWIE PODATKOWYM DOTYCZĄCYM DZIEDZICZENIA

 

W niemieckim prawie są  również liczne ulgi od podatku spadkowego i podatku od darowizn. Tak więc istnieje np. zasiłek osobisty, który zależy od lokalnego prawa podatkowego stosownie do relacji.

 

PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE ULG PODATKOWYCH

 

W zależności od kodu podatkowego w przepisach o podatku dochodowym odliczenia podatkowe są również brane pod uwagę przy odliczaniu podatku dochodowego. Przy obliczaniu podatku od wynagrodzenia bierze się pod uwagę podstawowy zasiłek i składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Na przykład zwrot z potrącanego podatku od wynagrodzenia może nastąpić, jeśli nie byłeś zatrudniony przez cały rok, jeśli jesteś poniżej kwoty wolnej od podatku można ubiegać się o wstrzymanie potrącania podatku dochodowego. Nawet jeśli nie złożyłeś wniosku o zwolnienie z podatku to zwrot podatku od zysków kapitałowych może nastąpić w momencie złożenia zeznania podatkowego.


ULGI PODATKOWE DLA EMERYTÓW

 

  1. ZASIŁEK NA EMERYTURĘ

 

W opodatkowaniu emerytur również jest opcjonalny i zależny od wysokości świadczenia emeryturalnego oraz od czasu emerytury Erstbezuges. To samo dotyczy ustawowej renty dla wdowy, renty sierocej lub emerytur Rürup i Riester. Niektóre emerytury są opodatkowane zgodnie z udziałem w przychodach, gdzie opodatkowaniu podlega tylko określony procent.

 

 

  1. ALTERSENTLASTUNGSBETRAG (KWOTA REDUKCJI WIEKU)

 

Tak zwana ulga emerytalna może być ważna dla emerytów. Zdaniem organów podatkowych nie powinno to mieć zastosowania do dochodu kapitałowego podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym.

 

 

  1. VERSORGUNGSFREIBETRAG (DODATEK EMERYTALNY)

 

Dodatkowym dodatkiem dla emerytów jest zasiłek emerytalny. Zasiłek ten przysługuje emerytom i został obniżony z 2005 r. Do 40% emerytury, ale nie więcej niż 3 000 EUR. Zasiłek opiekuńczy jest stopniowo zmniejszany dla emerytów, którzy otrzymują Versorgungsbzüge od 2006 do 2039, a następnie zniesione od 2040. Dodatek do zasiłku emerytalnego w wysokości 900 euro, który został wprowadzony od 2005 r. jako rekompensata z tytułu zniesienia byłej kwoty pracownika o stałych dochodach, on również zostanie obniżony do 2040 r.

 

RÓŻNICA MIĘDZY PODATKIEM A ULGĄ PODATKOWĄ

 

Odliczenie podatkowe można zasadniczo odliczyć od kwoty dochodu, bez względu na wysokość dochodu. Jednak są również ulgi podatkowe, które są zmniejszane do zera, jeśli pewne limity zostaną przekroczone. W związku z tym należy odnieść się do ulgi podatkowej na sprzedaż działalności gospodarczej zgodnie z § 16 ust. 4 EStG lub w przypadku niektórych transakcji sprzedaży udziałów w spółkach inkorporowanych. Sekcja 17 (3) EStG.

 

  1. LIMIT ZWOLNIENIA PODATKOWEGO

 

Aż do zwolnienia z podatku dochód zazwyczaj nie podlega opodatkowaniu. Jednakże, jeżeli limit zwolnień podatkowych zostanie przekroczony, nie można odliczyć podatku od dochodu, w przeciwieństwie do ulgi podatkowej.

 

 

RYCZAŁT PRACOWNIKA W LATACH 2011 2017

 

W związku z ulgami podatkowymi często określa się kwotę ryczałtową pracownika. W przypadku pracy niezaangażowanej koszty zatrudnienia w latach 2011-2017 będą z reguły odejmowane jako standardowa kwota ryczałtu pracownika. W przypadku emerytur ryczałt wynosi 102 euro.

 

LOHNSTEUERFREIBETRAG (ZASIŁEK Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO)

 

Zasiłek z tytułu podatku dochodowego może być przyznany  na (wcześniej na karcie podatkowej) wniosek Arbeitnhmern przez urząd podatkowy dla ELStAM jako dodatkowy zasiłek, jeśli firma ma wyższe koszty lub wydatki reklamowe. Należy zauważyć, że jest to roczny dodatek, który w związku z tym odnosi się do 12 miesięcy. W przypadku wniosku o obniżenie podatku z 2017 r. Należy przekroczyć limit 600 euro. Werbungskosten (koszty reklamy) są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy przekraczają kwotę ryczałtową pracownika (1000 EUR) lub 102 EUR w przypadku emerytur. Zwolnienie z podatku dochodowego od 2016 r. Należy ustalać co 2 lata.

 

KINDERFREIBETRAG (ULGA PODATKOWA NA DZIECKO)

 

Od 2010 r. Suma zasiłków na dziecko wynosi 7 008 EUR lub 3 504 EUR na jednego rodzica. Dla każdego z rodziców brany jest pod uwagę zasiłek rodzinny w wysokości 2 184 EUR oraz zasiłek rodzinny w wysokości 1 320 EUR. Dodatki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy oszczędności podatkowe przewyższają zasiłek rodzinny. Limity wynoszą około 63 500 euro na wspólne inwestycje i 33 500 euro na indywidualne inwestycje. W 2017 i 2018 r. Zasiłki na dzieci wynoszą odpowiednio 7 356 euro i 7 428 euro rocznie.

 

ULGA DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

 

Wysokość wypłaty dla rodziców samotnie wychowujących dzieci reguluje §24b EStG. Od 2015 roku wynosi 1.908 euro, a za każde kolejne dziecko 240 euro.

 

Wysokość ulgi dla samotnych rodziców zostanie uwzględniona przy odliczeniu podatku dochodowego w 2. klasie podatkowej.

 

RABATTFREIBETRAG (ZASIŁEK DODATKOWY)

 

Kwota może zostać uwzględniona, jeśli pracodawca zapewnia swoim pracownikom darmowe lub tańsze towary lub usługi, które produkuje lub których dostarcza. Towary lub usługi są wyceniane według wartości 96% lokalnej ceny końcowej w celu ustalenia korzyści pieniężnych z wynagrodzenia rzeczowego. Kwota rabatu jest także premią roczną i zmniejsza przewagę pieniężną do kwoty 1 080 euro zgodnie z § 8 ust. 3 EStG.

 

 

   
   

 

 

Polecane linki:

podatek-dochodowy

ubezpieczenia zdrowotne- najtaniej

tabele-ile-podatku

ulga-podatkowa

 

                        rejestracja vat Niemcy                                                         sprzedaż_przez_amazon_a_vat

 

                   rejestracja_vat_niemcy                                                           sprzedaż_przez_amazon_a_vat                                                                                                                                                                                                                                                           

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech

 

 

firma w Niemczech

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w niemczech
Firmy budowlane w niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to ciekawe działanie
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność
Tanie ubezpieczenie od 30€ - TYLKO w EuroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech forum to źródło wiedzy
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech - Praca za granicą
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerba a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech to fakt
Experss 24h : Gewerbe bez zameldowania
Niesamowite Eurokv.de. Tanie ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h i email
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to konieczność

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.