de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.de/

Firma w Niemczech

Informacje na temat działalności gospodarczej w Niemczech

 

Nie jest żadną tajemnicą, iż nasi rodacy należą do bardzo przedsiębiorczych nacji. Co więcej, dzieje tak pomimo wielu przeciwności losu. Tym samym niestraszne nam są nawet obostrzenia fiskalne i składki ZUS, a do tego sprawnie poruszamy się w gąszczu przepisów i koncesji, sprytnie omijając te mniej korzystne rozwiązania. Oczywiście zabija to nieco ducha przedsiębiorczości i tym samym część rodaków jest zrażona do prowadzenia własnego interesu. Osoby mające dosyć stykania się z urzędniczymi patologiami poszukuje szczęścia w innych miejscach. Dlatego też nie dziwi fakt, że stale powiększa się grono osób, które biznesy zakładają w jednym z państw unijnych. Niejednokrotnie dzieje się tak i to bez opuszczania Polski na stałe.

 

 

Warto prześledzić ten temat nieco głębiej, gdyż nasz kraj może pochwalić się sporą liczbą takich osób. Na dodatek spora część z tej grupy, nie ogranicza się do etatu i prowadzi własne biznesy. Jest to więc niejako drogowskaz dla kolejnych grup przyszłych przedsiębiorców oraz dowód, że ciężką pracą i konsekwencją można dojść do wyznaczonego celu. Najczęstszymi kierunkami na mapie, które są optymalne, do prowadzenia własnego biznesu należą: Czechy, Wielka Brytania, Dania oraz Niemcy. W niniejszym tekście skupimy się na tym ostatnim, ponieważ jest to jeden z ważniejszych krajów w Europie. Dodatkowo jest to nasz sąsiad i tym samym trudno się dziwić, że w sieci pojawiają się zapytania w rodzaju, jak założyć firmę w Niemczech? Wspomniane już przed momentem sąsiedztwo oraz rola gospodarcza Niemiec w UE sprawia, że obywatele Polski należą do wiodących nacji w kontekście inicjowania własnej działalności gospodarczej w tym kraju. Warto w tym miejscu podeprzeć się danymi, które podaje Polska Ambasada w Berlinie. Mianowicie warto odnotować, iż każdego roku niemieckie urzędy rejestrują przeszło 170 tysięcy firm jednoosobowych (tzw. Gewerbe). Trudno się więc dziwić, że temat ten żywo interesuje naszych rodaków.

 

Przed nastaniem 1 maja 2011 r., aby móc wykonywać najemną pracę w Niemczech polscy obywatele byli zobligowani do uzyskania odpowiedniego uzyskania pozwolenia na pracę. Z kolei, teraz aby w tym kraju prowadzić własną działalność gospodarczą, nie trzeba mieć już takiego pozwolenia. Dzięki temu, że miało się Gewerbę to od razu pojawiała się możliwość pewnego rodzaju ominięcia przepisów i można było nabyć automatyczne świadczenie pracy. Jednak i po 2011 zakładanie Gewerby nieustannie jest popularne.

 

Sam proces inicjowania własnej działalności, czyli Gewerbe w Niemczech nie należy do skomplikowanych praktyk. Chociaż trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że wymusza to poświęcenie na ów fakt większej ilości czasu, determinacji oraz właściwego zaangażowania. Nie wszyscy są na tyle zdeterminowani lub też brak im wystarczających podstaw wiedzy, aby na własną rękę sprostać wszystkim aspektom wnioskowania o wspomniany wniosek o rozpoczęcie prowadzenia firmy w Niemczech. Na całe szczęście osoby z takimi problemami nie są pozostawione same sobie, ponieważ mogą oni poprosić o wsparcie osoby zajmujące się doradztwem w tej materii. Przykładowo jednym z takich miejsc jest polskie biuro mające swoją siedzibę w Leverkusen. Wspomniana instytucja niezwykle sprawnie zajmuje się wszystkimi formalnościami w imieniu wnioskodawcy. Dobrze jest sobie uzmysłowić, iż proces powstawania przedsiębiorstwa to lewie początek i później też czaka przedsiębiorcę szereg spraw formalno-prawnych. Zatem pomoc specjalistów wydaje się w sumie procesem ciągłym, który warto praktykować. Wspomniane polskie biuro radzi sobie z tym na medal, a zatem warto im powierzyć te kwestie.

 

Jakie są koszty założenia Gewerbe, czyli własnej działalności w Niemczech?

 

Nie da się w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wynika to z tego, że poniesione nakłady finansowe są zróżnicowane, a wpływa na ten fakt szereg elementów. Dlatego też warto posłużyć się praktycznym przykładem. Idealnym modelem będzie tutaj wykaz kosztów, które oczekuje polskie biuro w Leverkusen (warto o nim więcej poczytać na stronie Carebiuro.de). Należy zatem przygotować się na wydatek rzędu 35€ brutto wzwyż. Jest to dość modelowy przykład, bi i inne firmy doradzające w tej materii w Niemczech oczekują zbliżonych kwot. Trudno się termu dziwić, bo procedury są tutaj w zasadzie zbliżone i kluczową rolę odgrywa profesjonalizm danego biura. Inicjacja działalności oraz wystawianie rachunków. Tutaj warto przede wszystkim mieć na uwadze początkowe koszty. Wspomniane już polskie biuro noszące nazwę Carebiuro daje możliwość utrzymania kosztu rejestracji na poziomie tylko 50€, a w sytuacji przemieszczania firmy z innego biura, to tutaj koszt jest zerowy. Warto o tym pamiętać, bo konkurencyjne firmy mogą żądać za taką usługę nawet i 150€. Trzeba pamiętać, iż wejście w posiadanie Gewerbe w Niemczech jest zaledwie początkiem drogi. Tym samym występują również i inne dodatkowe nakłady finansowe. Należy mieć bowiem na uwadze również i pozostałe nakłady finansowe pod postacią wystawianie faktur i rachunków czy też rozliczeń z urzędem skarbowym. Część z instytucji doradczych wspomniane przed momentem koszty pokrywa niejako w pakiecie, a inne z kolei oczekują dodatkowych opłat np. 15€ za każdorazowe wystawienie faktury. Mając więc to wszystko na uwadze, zaleca się bliżej poznać propozycję, jakąś ma do zaoferowania wszystkim rodakom polskie biuro Carebiuro. Śmiało, można postawić tezę, że ta instytucja może zagwarantować stojące na dużo niższym pułapie koszty niż ma się to w odniesieniu do konkurencji. Przykładowo opłata rejestracyjna jest załatwiana za sumę 50€, a koszt obsługi w przeliczeniu na miesiąc wynoszą tylko 35€ brutto. W ten sposób funkcjonowanie nowo powstałego Gewerbe dla opiekunek albo też jakiegokolwiek innego rodzaju Gewerbe w Niemczech jest nie tylko tanie, lecz także i prostsze. Na dodatek czeka nas mniej kwestii formalnych do rozwiązania.

 

Standardowo przygotowany przez polskie biuro w Leverkusen o nazwie Carebiuro zawiera taki oto pakiet usług:

 

 

Co to jest w zasadzie to Gewerbe?

 

Pod określeniem Gewerbe rozumie się szeroko pojmowaną działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Niemiec. Terminologia ta jest wykorzystywana w potocznym języku i dotyczy przeważnie ona jednoosobowej działalności gospodarczej funkcjonującej w branży handlowej, usługowej, przemysłowej bądź też rzemiośle. Należy również nadmienić fakt, iż owa działalność powinna być prowadzona zorganizowany, jednostajny i na własny rachunek. Jest więc to najprostsza postać działalności gospodarczej, jaka występuje u naszych zachodnich sąsiadów.

 

Kto może założyć Gewerbe?

 

 

Wśród wszystkich osób, które rozmyślają, jak założyć firmę w Niemczech. Sporo z nich głowi się również, kto jest do tego uprawniony. Warto zatem doprecyzować, że każdy może założyć własną działalność, a jedynie niezbędny jest zapał oraz pomysł na przyszły biznes. W zasadzie oczywistym faktem jest, że zasady dotyczące tego zagadnienia są nieco odmienne od tych obowiązujących na terenie Polski. Wynika to rzecz jasna z nieco odmiennego systemu prawnego w Niemczech. Do bycia przedsiębiorcą w Niemczech niezbędne są określone formalności i tym samym wskazane jest wręcz przeanalizować gdzie i jakie dokumenty należy przedłożyć. Nie zaszkodzi również zainteresować się funkcją doradczą wyspecjalizowanych w tej materii firm.

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech? Istotna dokumentacja potrzebna do tego działania.

 

Poniżej zaprezentowane są wszelkie niezbędne dokumenty, jakie przydadzą się

w trakcie rejestracji Gewerbe z pomocą specjalistów:

 

 

 

 

Do tego jeszcze w zależności od sektora gospodarki są niezbędne też i inne dokumenty:

 

 

 

Jak wygląda obowiązek rozliczania się z Gewerbe?

 

Każdy przedsiębiorca w danym roku podatkowym prowadząc działalność gospodarczą na terenie Niemiec, ma obowiązek do przedłożenia stosownej deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Warto podkreślić, że dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, a więc też i tych notujących stratę bądź też nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku.

 

 

Dokumentacja ułatwiająca prawidłowe rozliczenie przedsiębiorstwa z podatku to:

 

 

 

Podatek VAT

 

Kolejną rzeczą niezwykle istotną w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej jest kwestia VAT-u

 

 

Zwolnienie z płacenia podatku VAT przysługuje na mocy ustawy bądź też dla osób, które w swoim wniosku Gewerbe określiły się, że preferują opodatkowanie na zasadach, które przysługują dla małym firmom (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). Dotyczy to w świetle niemieckiego prawa firmom, które nie notują w skali roku większych obrotów niż 17,5 tysięcy euro w pierwszym roku oraz 50 tysięcy euro w następnym. Warte odnotowania jest też to, że wspomniany limit w pierwszym roku działalności jest proporcjonalny do miesięcy aktywnej działalności. Zatem w przypadku, kiedy zaczynamy prowadzić firmę w połowie roku, to kwota ta wynosi 8 750 euro. W przypadku, gdy przekroczymy wspomnianą kwotę, to należy niezwłocznie dokonać rejestracji jako czynny płatnik VAT-u, a także wystawiać kontrahentom faktury VAT. Do tego jeszcze każdy przedsiębiorca w tej sytuacji jest zobligowany do składania co miesiąc deklaracji podatkowych VAT (Umsatzsteuervoranmeldung). Jak tylko wszystkie warunki zostaną pomyślnie dopełnione to po trzech latach dany przedsiębiorca, może zmienić sposób rozliczania się na okres roczny lub kwartalny.

 

Co jeszcze warto sobie zapamiętać?

 

 

Każdy przedsiębiorca powinien również dołożyć wszelkich starań, aby wszelka dokumentacja związana z bezpośrednią działalnością firmy na obszarze Niemiec była gromadzona przez 6 lub też pewnych przypadkach i 10 lat. Obowiązek ten obejmuje również przedsiębiorcę po zaprzestaniu prowadzenia biznesu. Tym samym koniecznie trzeba zapewnić sobie optymalne miejsce na gromadzenie dokumentów rejestrowych oraz tych związanych z ewentualnym zatrudnianiem innych osób. Do tego jeszcze dodać trzeba bilanse zysków oraz strat, a także dane dotyczące zakresu i lokalizacji wykonanych usług, itp.

 

 

Jak więc widać zakładanie firmy w Niemczech oraz późniejsze jej prowadzenie może być dla osoby nieobeznanej z tematem nieco skomplikowane. Jednak mając u boku wsparcie polskiego biura posiadanie własnego u Gewerbeto wręcz sama przyjemność. Dołącz do grona zadowolonych klientów i ciesz się własnym biznesem, który działa aktywnie w Niemczech.

 

 

 

 

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w niemczech
Firmy budowlane w niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to ciekawe działanie
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność
Tanie ubezpieczenie od 30€ - TYLKO w EuroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech forum to źródło wiedzy
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech - Praca za granicą
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerba a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech to fakt
Experss 24h : Gewerbe bez zameldowania
Niesamowite Eurokv.de. Tanie ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h i email
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to konieczność

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.