de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.de/

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE NIEMCY

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE NIEMCY

SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH

Za naszą wschodnią granicą system ubezpieczeń zdrowotnych dzieli się na dwie części: Ubezpieczenia prywatne oraz ubezpieczenia ustawowe. W Niemczech od 2009 roku ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich którzy tu mieszkają.

KTO MUSI BYĆ OBJĘTY UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM W NIEMCZECH?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech obejmuje każdego, kto jest tam zameldowany lub prowadzi działalność gospodarczą. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest niezależne od statusu zawodowego. Niezależnie od tego czy dana osoba pracuje w oparciu o umowę o pracę, prowadzi działalność gospodarcza w niemczech, jest uczniem lub studentem, emerytem czy osobą bezrobotną musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Taki stan prawny został wprowadzony dlatego, że ubezpieczenie zdrowotne jest najważniejsze dla każdego człowieka. Jak mówi powiedzenie „Choroba nie wybiera” więc może spotkać każdego, podobnie jest w przypadku różnego rodzaju wypadków. W takiej sytuacji leczenie może być bardzo drogie i stąd niemiecki rząd chcąc zabezpieczyć żyjących w tym kraju ludzi, wprowadził obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

CO JEŚLI NIE POSIADAMY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego może zostać nałożona na ciebie kara. Jeszcze przed przyjazdem do Niemiec, a już koniecznie po przyjeździe należy zająć się wykupieniem ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności i kar. Osoby pracujące w Niemczech na umowie o pracę nie muszą same dbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne, obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH

Jak już wspomniano istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych:

- UBEZPIECZENIE USTAWOWE –

Jeśli mowa o tym typie ubezpieczenia zdrowotnego trzeba wspomnieć o kasach chorych (Krankenkasse), czyli jednostki organizacyjne bezpośrednio pobierające składki i odpowiadające za ich wykorzystanie. Przykładami kas chorych jest AOK, BKK, IKK, TK.

Ten sposób uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego jest najpowszechniejszy ze względu na to, że obejmuje on wszystkich pracowników pracujących na umowie o pracę z dochodem brutto nie wyższym niż 57 600 EUR. Ponadto na wniosek osoby starającej się o ubezpieczenie zdrowotne obejmuje się nim również emerytów, studentów, bezrobotnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Osoby prowadzące działalność gospodarcza w Niemczech bezrobotne czy pracujące na podstawie tak zwanej Mini Job są ubezpieczane na własny wniosek. Takie ubezpieczenie zdrowotne w niemczech jest dobrowolne i nazywane Freiwillige Versicherung. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków może zostać przyznane pod warunkiem, że w Polsce było się ubezpieczonym przez NFZ przez minimum rok i przerwa między polskim, a niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym nie trwała dłużej niż trzy miesiące. Zaświadczenie, które jest konieczne do uzyskania niemieckiego ubezpieczenia ustawowego to E104, nie musimy go jednak przedstawiać sami, ponieważ niemiecka kasa chorych sama je pobierze z NFZ na podstawie naszego numeru PESEL.

Ten typ ubezpieczenia zdrowotnego ma jednak ograniczenia. Przede wszystkim największym ograniczeniem jest to, że osoba przystępująca do ubezpieczenia zdrowotnego po raz pierwszy nie może mieć więcej niż 55 lat jest to ważne w przypadku obcokrajowców i dotyczy również tych, którzy chcą wrócić do korzystania z ubezpieczenia ustawowego po okresie ubezpieczenia prywatnego. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja kiedy taka osoba będzie ubezpieczona w systemie ustawowym przez przynajmniej jeden dzień.

- UBEZPIECZENIE PRYWATNE –

Ubezpieczenia zdrowotne prywatne w Niemczech obejmują głównie osoby, które prowadzą własną działalność gospodarcza w Niemczech (zwykle jest to gewerbe lub własne przedsiębiorstwo) . Takie ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech mogą mieć również osoby pracujące na Mini-Job oraz niezatrudnieni, którzy nigdy nie mieli ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowę takiego ubezpieczenia zdrowotnego trzeba zawrzeć samemu. Brak jakiegokolwiek ubezpieczenia wiąże się z karą lub nadpłatą składek wstecz. Mimo, że w przypadku choroby lub wypadku lekarz nie odmówi nam pomocy to późniejsze jej koszty muszą być bardzo wysokie i trzeba je będzie pokryć z własnych środków finansowych.

Utrudnienia w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą się pojawić tylko za sprawą firm ubezpieczeniowych. Niektóre z nich wymagają na przykład zaświadczeń o wcześniejszych ubezpieczeniach w Niemczech oraz o czasie ich trwania, meldunku w Niemczech od dłuższego czasu czy dodatkowych badań lekarskich. W innym przypadku wnioski o prywatne ubezpieczenie zdrowotne są odrzucane albo ich składki są bardzo wysokie. Istnieją jednak firmy, które mają bardzo korzystne oferty również dla Polaków pracujących na własnej działalności w Niemczech.

Takie umowy ubezpieczeniowe mają sporo zalet. Po pierwsze i najważniejsze składka jest bardzo niska a zmiana lub rezygnacja z ubezpieczenia prosta i szybka.

PORÓWNANIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO USTAWOWEGO I PRYWATNEGO?

- UBEZPIECZENIE PRYWATNE –

Jeśli chodzi o wysokość składki w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym jest ustalana na podstawie wieku i tego co jest objęte umową ubezpieczeniową. Co ważne dla każdego przedsiębiorcy wysokość dochodu nie jest barana pod uwagę w przypadku ubezpieczeń prywatnych. Ponadto rozszerzone pakiety ubezpieczeniowe często wychodzą poza zakres zwykłego ubezpieczenia zdrowotnego w zależności od oferty.

Orientacyjne składki na ubezpieczenie zdrowotne plasują się między 35 EUR, a 100 EUR miesięcznie w zależności od obszerności taryfy i długości trwania wybranego ubezpieczenia zdrowotnego.

- UBEZPIECZENIE USTAWOWE –

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego ustawowego wysokość składki jest wyliczana na podstawie zarobków brutto. Stawka to procent z zarobku. Procent ten jest różny dla każdej z ponad 100 kas chorych funkcjonujących na terenie Niemiec.

Składka zdrowotna to średnio: 15,7 %. Choć w zależności od kasy chorych wacha się ona od 15,3% do aż 16,3%.

Składka zdrowotna dla studentów jest natomiast stała i wyliczana od podstawy 649,00 EUR. Składka zdrowotna to 15,7%. Jeśli student ma mniej niż 25 lat jest ubezpieczony w przy rodzicach.

Dla osób pracujących na Mini Job liczona jest procentowo od podstawy 991,67 EUR i wynosi około 181,50 EUR.

Przy wyliczeniach trzeba pamiętać o minimalnej składce liczonej od podstawy 2 231,25 EUR, czyli około 408,30 EUR miesięcznie. Osoby o dochodach niższych niż wymieniona kwota mogą złożyć wniosek o liczenie składki od kwoty 1 487,50 EUR i wyniesie ona około 272,20 EUR na miesiąc. Wspomniane progi są tymi niższymi. Istnieje też górny próg składki na ubezpieczenie zdrowotne i liczony on jest od podstawy 4 350,00 EUR, czyli wynosi około 804,75 EUR miesięcznie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA GEWERBE W NIEMCZECH

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarcza w niemczech (Gewerbe) zasadniczo podlegają prywatnemu rodzajowi ubezpieczeń zdrowotnych. Podobnie jest w przypadku osób niezatrudnionych i pracujących na Mini Job, które nie miały przedtem ubezpieczenia zdrowotnego ustawowego w Niemczech.

W takim wypadku o ubezpieczenie zdrowotne należy postarać się samemu. Dotyczy to też osób, które są obywatelami Polski, ale pracują na podstawie własnej działalności w Niemczech (zwykle jest to gewerbe). Niedopełnienie tego obowiązku również dla Polaka skutkuje obowiązkiem nadpłacenia składki wstecz oraz karami.

Należy pamiętać, że wybór prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest wyborem indywidualnym i bardzo trudnym warto więc skierować się po pomoc do odpowiedniego Polskiego biura w Niemczech takiej jak www.cbb-business.de lub  www.carebiuro.de , które poza tym, że przeprowadzą cię przez proces zakładania firmy w Niemczech to pomogą w wyborze odpowiednio dostosowanego do twoich potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto poprowadzą za ciebie dokumentacje firmy już po jej założeniu. Masz też gwarancje, że wybrane przez ciebie ubezpieczenie zdrowotne ochroni cię w razie choroby czy wypadku i nie poniesiesz kosztów medycznych z własnej kieszeni.

Zaletą takich ubezpieczeń zdrowotnych jest ich niska składka, która pokrywa potrzeby chorego na terenie Niemiec. Jedyne o czym musisz pamiętać to wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem, czyli nienadużywanie usług służby zdrowia w przypadkach nieuzasadnionych medycznie.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRYWATNEGO DLA OSOBY PROWADZĄCEJ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE NIEMIEC.

Najpopularniejsza opcja wybierana przez klientów www.cbb-business.de to ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do pięciu lat. Ceny tego ubezpieczenia w taryfie Basic oraz taryfie Profi przedstawiają się następująco:

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 365 dni

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 365 dni

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 93 dni

1,70

2,50

do 93 dni

3,50

4,50

94 - 365 dni

2,40

3,40

94 - 365 dni

8,60

12,70

 

 

POBYTY OD 365 DNI DO 5 LAT

 

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 5 LAT

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 5 LAT

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 5 lat

2,40

3,40

do 5 lat

8,60

12,70

 

Skontaktuj się z naszym biurem www.cbb-business.de i dowiedz się Jak założyć firmę w Niemczech? i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w niemczech
Firmy budowlane w niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to ciekawe działanie
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność
Tanie ubezpieczenie od 30€ - TYLKO w EuroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech forum to źródło wiedzy
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech - Praca za granicą
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerba a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech to fakt
Experss 24h : Gewerbe bez zameldowania
Niesamowite Eurokv.de. Tanie ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h i email
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to konieczność

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.