de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.de/

Ubezpieczenie w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech do pięciu lat pobytu

ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Polecane linki:

Nowoczesne ubezpieczenia

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

numer podatkowy-steuernummer

USŁUGI

Wybierz pomiędzy stawkami taryfy BASIC lub taryfy PROFI

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Zapewniamy:

 • Koszty leczenia ambulatoryjnego u lekarza w Niemczech wg. harmonogram opłat
 • Medycznie przepisane leki i bandaże
 • Medycznie przepisane masaże, pakiety medyczne i inhalacje do 300 € na rok ubezpieczenia w taryfie BASIC i 100% w taryfie PROFI
 • RTG, USG i inne zabiegi fizyczne
 • Medycznie zalecana pomoc w razie wypadku (do 500 EUR w taryfie BASIC, 100% w taryfie PROFI)
 • Medycznie konieczne zabiegi ciążowe
 • Leczenie szpitalne w szpitalach w pokojach wieloosobowych
 • Transport do najbliższego szpitala na leczenie
 • Wskazane medycznie przetransportowanie do innej placówki
 • Transport zwłok lub pochówek do 10 000 €
 • Przeciwbólowe zabiegi dentystyczne oraz przywrócenie funkcji protezy w ciągu roku ubezpieczeniowego:

-Taryfa BASIC obejmuje: do 500 €

-Taryfa PROFI zapewnia następujący zwrot: do 1000 €

 • Taryfa PROFI oferuje również następujący zwrot kosztów za każdy rok ubezpieczenia:

-Protezy w wysokości 80% kwoty faktury do maksymalnej kwoty 1 250 EUR

-Przedmioty okulistyczne (okulary, soczewki) do 200 €

-Po upływie okresu 6 miesięcy:

 • Po okresie oczekiwania wynoszącym 6 miesięcy, taryfa PROFI oferuje również następujący zwrot kosztów za każdy rok ubezpieczenia:

-Kontrola stomatologiczna do 200 €

-Kontrole i badania prenatalne, jeśli ciąża zaistniała w czasie objęcia ubezpieczeniem

-Badania profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób nowotworowych do 300 €

 

Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Ubezpieczenie wypadkowe w czasie pobytu w Niemczech

 • W przypadku śmierci koszty w wysokości 10 000 EUR w Basic-Taryfie i 20.000 € w Profi-Taryfie

 • W przypadku niepełnosprawności, koszty w wysokości 20 000 EUR w Basic-Taryfie i 60.000 € w Profi-Taryfie

 • Jeżeli twoja niepełnosprawność przekroczy 25%, renta inwalidzka wzrasta o 350%

 • Koszty ratownictwa do wysokości 5.000 € w Basic-Taryfie i 10.000 € w Profi-Taryfie

 • Koszty operacji kosmetycznych do 5.000 € w Basic-Taryfie i 10.000 € w Profi-Taryfie

 

Ubezpieczenie przyjezdnych -

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 

 • Ryzyko związane z odpowiedzialnością w życiu codziennym w Taryfie BASIC do 1,0 mln EUR oraz w Taryfie PROFI do 2,5 mln EUR.
 • Roszczenia z tytułu odpowiedzialności z tytułu szkód czynszowych za zdarzenie ubezpieczeniowe do 10 000 EUR w taryfie BASIC i 25 000 EUR w taryfie PROFI.
 • Szkody w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej do 10 000 € w taryfie BASIC i 25 000 € w taryfie PROFI.
 • Koszty ratownictwa do wysokości 5 000 EUR w taryfie BASIC i 10 000 EUR w taryfie PROFI
 • Koszty deportacji do 1000 € w taryfie BASIC i 5000 EUR w taryfie PROFI

 

Dodatkowo w taryfie PROFI

-Utrata klucza 250 €

-Szkody rzeczowe 10 000 €

-Odpowiedzialność zawodowa 25 000 €

-Złe ubezpieczenie długu 10 000 €

 

Ubezpieczenie awaryjne - Ubezpieczenie awaryjne wspiera Cię podczas wyjazdu

 • w przypadku odwołania wyjazdu lub spóźnionego powrotu z powodu choroby, wypadku lub śmierci ubezpieczenie pokrywa kwotę 10 000 € taryfa BASIC lub 15 000 € taryfa PROFI
 • w przypadku aresztowania lub zagrożenia aresztowaniem do 1000 euro taryfie BASIC lub 2 500 euro taryfie PROFI lub przy wpłacaniu kaucji do 10 000 euro taryfie BASIC lub 15 000 € taryfie PROFI
 • w przypadku utraty środków płatniczych z pożyczką do 500 € (w taryfie PROFI) lub pomocy przy blokowaniu kart kredytowych itp.
 • Pomoc przy wymianie dokumentów podróży w przypadku konieczności wymiany (np. Kradzież)
 • jeśli członkowie rodziny zachorują, poprzez zwrot kosztów podróży do kraju pochodzenia z 1000 € (w PROFI-Tarif)

Ubezpieczenie bagażu podróżnego (tylko w taryfie PROFI) Wydarzenia ubezpieczone - w takich przypadkach jesteśmy dla Ciebie:

 • Uszkodzenie bagażu przechowywanego za granicą
 • Opóźnienia w dostawie bagażu
 • Czynności przestępcze osób trzecich
 • Uszkodzenia w wypadkach drogowych
 • Uszkodzenia spowodowane przez pożar, wybuch lub zagrożenia naturalne

Ubezpieczenie bagażu podróżnego zakres ubezpieczenia- co jest ubezpieczone?

 • Zwrócimy maksymalnie 2 000 € na ubezpieczone wydarzenie.
 • Kosztowności (futra, biżuteria, przedmioty z metali szlachetnych, aparaty fotograficzne, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny i rozrywkowy, w tym akcesoria) do 50% sumy ubezpieczenia.
 • W przypadku niektórych pozycji rekompensata jest ograniczona do różnych kwot (patrz przegląd taryf).

 

Kara za brak ubezpieczenia w Niemczech

 

To powinieneś wiedzieć:

Zakres miejsc ubezpieczenia

Niemcy lub na tymczasowe wyjazdy do UE, Schengen, Andory, Monako, San Marino i Watykanu. Z ubezpieczenia trwającego co najmniej 12 miesięcy ubezpieczenie obejmuje również podróż do kraju pochodzenia.

 

Maksymalny czas ubezpieczenia

Do 5 lat

 

Możliwość rozpoczęcia

Ubezpieczenie podróżne dla gości zagranicznych można zrealizować w dowolnym momencie.

 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Osoby, które czasowo zamieszkują w Niemczech lub w państwach Schengen i które nie podlegają ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w kraju docelowym (na przykład jako pracownik podlegający składkom na ubezpieczenie społeczne).

 

Płatność

jednorazowa, rocznie, dwa razy w roku, co kwartał lub co miesiąc.

- według głównej procedury polecenia zapłaty SEPA

- kartą kredytową

- przez Paypal (dla pobytów do 1 roku)

 

Czas działania

Możesz ubezpieczyć się na maksymalny czas pobytu do 5 lat. Na pobyt dłuższy niż rok ponoszącym ryzyko dla międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego jest nasza siostrzana firma Advigon Versicherung AG.

 

Odnowienie umowy ubezpieczeniowej

W maksymalnym okresie ubezpieczenia wynoszącym 5 lat możliwe jest zawieszenie umowy (za zgodą ubezpieczyciela). Proszę skontaktować się bezpośrednio z naszą obsługą klienta.

 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej

W przypadku wcześniejszego wyjazdu, umowa zostanie rozwiązana w następnym terminie płatności składki miesięcznej. Jeżeli wypowiedzenie zostanie następnie zgłoszone, ubezpieczyciel odpowiedzialny za ryzyko musi otrzymać odpowiedni dowód (np. Bilet lotniczy, nowe potwierdzenie ubezpieczenia) kończący pobyt.

 

Ograniczenia wiekowe

do 75. urodzin

Poziomy taryf: do 18 lat oraz od 65. do 75. urodzin

 

Nasza rekomendacja dla

Zagraniczni goście w Niemczech

 

Udział własny ubezpieczonego

Ubezpieczenie w podróży:

25 € za zdarzenie ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

• w przypadku szkód podczas wynajmu i deportacji:

20%, co najmniej 50,00 €

• w przypadku uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej:

10%, co najmniej 200,00 EUR

• w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej i nieściągalnych długów:

10%, co najmniej 200,00 EUR

Ubezpieczenie bagażu:

50 € na ubezpieczone wydarzenie

 

Najtańsze taryfy

Od 1,70 EUR miesięcznie (zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne / do 65 lat)

 

ubezpieczenie zdrowotne w niemczechTanie ubezpieczenia w Niemczech

Na pierwszy rzut oka

Ubezpieczenie podróżne dla cudzoziemców w Niemczech do pięciu lat

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na wszystkich polskich przedsiębiorcach prowadzących firmy w Niemczech. Jeżeli prowadzisz gewerbe to pamiętaj o zakupie ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckiej kasie chorych lub prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Uchroni Cię to przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi tego zaniedbania. W euroKV oferujemy tanie ubezpieczenia dla właścicieli gewerbe w DE.

Najlepsza ochrona ubezpieczeniowa na pobyt czasowy: Połącz indywidualną długoterminową ochronę podróży na pobyt w Niemczech i rozszerz swoje międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne o ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie wypadkowe, awaryjne i bagażowe. Możesz zabezpieczyć się na pobyt w Niemczech do pięciu lat.

 • Wybierz odpowiednią dla ciebie stawkę za zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych:

- BASIC-Tarif/ Taryfa podstawowa
- PROFI-Tarif/ Taryfa rozszerzona

 • Ubezpieczenie wypadkowe ubezpiecza Cię w razie wypadku.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dostępne w przypadku roszczenia.
 • Ubezpieczenie nagłe jest pomocne w trudnych sytuacjach
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego chroni przed uszkodzeniem, kradzieżą lub przekroczeniem terminu dostarczenia (tylko w PROFI-Taryfie)

Twoje korzyści

 • Goście zagraniczni mogą wykupić ubezpieczenie podróżne w dowolnym momencie - nawet po przyjeździe.
 • Kompleksowe ubezpieczenie podróżne HanseMerkur dla zagranicznych gości na pobyt do pięciu lat jest zgodne z wymogami UE.
 • Spontanicznie? Jeśli chcesz wcześniej zrezygnować, zwrócimy Ci składkę ubezpieczeniową proporcjonalną do ubezpieczenia.
 • Chcesz przedłużyć ubezpieczenie podróżne jako gość zagraniczny? Nie ma problemu, możesz to zrobić do pięciu lat na żądanie.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne cena

Polecane linki:

 

 

                       VAT NIEMCY rejestracja podatkowa                                                       KRUS a Gewerbe w Niemczech

                               https://carebiuro.de/pdf/officevat/VAT_NIEMCY_rejestracja_podatkowa.docx_pup.pdf                                                                 https://carebiuro.de/pdf/ekv/KRUS_a_gewerbe_w_Niemczech.docx_pup.pdf                                                                                                                                                                                                                        

 

firma w Niemczech

Polecane linki:

firma budowlana

ubezpieczenie zdrowotne na gewerbe w niemczech - najtaniej!

ubezpieczenie od wypadku w pracy

podatek dochodowy

 

 

     Jak_założyć_GEWERBE                                                      najtańsze_ubezpieczenie_w_Niemczech                                                                                              

    Jak_założyć_GEWERBE_w_Niemczech                                                      najtańsze_ubezpieczenie_w_Niemczech                                                                                                                                                                                       

To powinieneś wiedzieć:

Zakres miejsc ubezpieczenia

Niemcy lub na tymczasowe wyjazdy do UE, Schengen, Andory, Monako, San Marino i Watykanu.

Z ubezpieczenia trwającego co najmniej 12 miesięcy ubezpieczenie obejmuje również podróż do

kraju pochodzenia.

 

Maksymalny czas ubezpieczenia

Do 5 lat

 

Możliwość rozpoczęcia

Ubezpieczenie podróżne dla gości zagranicznych można zrealizować w dowolnym momencie.

 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Osoby, które czasowo zamieszkują w Niemczech lub w państwach Schengen i które nie

podlegają ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w kraju docelowym

(na przykład jako pracownik podlegający składkom na ubezpieczenie społeczne).

 

Płatność

jednorazowa, rocznie, dwa razy w roku, co kwartał lub co miesiąc.

- według głównej procedury polecenia zapłaty SEPA

- kartą kredytową

- przez Paypal (dla pobytów do 1 roku)

 

Czas działania

Możesz ubezpieczyć się na maksymalny czas pobytu do 5 lat.

Na pobyt dłuższy niż rok ponoszącym ryzyko dla międzynarodowego

ubezpieczenia zdrowotnego jest nasza siostrzana firma Advigon Versicherung AG.

 

Odnowienie umowy ubezpieczeniowej

W maksymalnym okresie ubezpieczenia wynoszącym 5 lat możliwe jest zawieszenie

umowy (za zgodą ubezpieczyciela). Proszę skontaktować się bezpośrednio z naszą obsługą klienta.

 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej

W przypadku wcześniejszego wyjazdu, umowa zostanie rozwiązana w następnym terminie

płatności składki miesięcznej. Jeżeli wypowiedzenie zostanie następnie zgłoszone,

ubezpieczyciel odpowiedzialny za ryzyko musi otrzymać odpowiedni dowód

(np. Bilet lotniczy, nowe potwierdzenie ubezpieczenia) kończący pobyt.

 

Ograniczenia wiekowe

Aż do 75. urodzin

Poziomy taryf: do 18 lat oraz od 65. do 75. urodzin

 

Tanie ubezpieczenia w Niemczech

Polecane linki:

działalność w niemczech

system ubezpieczen zdrowotnych w niemczech

jak-mam-szukac-ofert-pracy

Obowiązkowa kasa fiskalna

 

                  gewerbe bez meldunku                                    stawki_vat_w_niemczech                                                                                       

                Gewerbe_działalność_gospodarcza_w_Niemczech                             stawki_vat_w_niemczech                                                                                                                                                                                                 

Międzynarodowy numer awaryjny

 

Twój numer do usługodawcy w nagłych wypadkach w trakcie wyjazdu

Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trakcie świąt, doradzamy w wyborze lekarzy czy szpitali, zorganizujemy medyczny  transport  powrotny lub udzielimy pomocy w ramach ubezpieczenia awaryjnego.

Telefon awaryjny podczas wyjazdu

+49 40 5555-7877

 

Jesteśmy dostępni w następujących sytuacjach:        zamow

• Jeśli jesteś chory lub miałeś wypadek, poinformujemy o możliwościach opieki medycznej. Jeśli to możliwe, możemy wyznaczyć lekarza niemieckiego lub anglojęzycznego.

• Jeśli zostaniesz przyjęty do szpitala: Pomagamy w przekazywaniu informacji między lekarzami w Niemczech. Oczywiście, na życzenie możemy poinformować krewnych.

• W razie problemów na przykład: w przypadku utraty gotówki lub ograniczenia ruchu.

• W wielu innych przypadkach.

• Skontaktuj się z nami zanim podjęte zostaną szerokie działania medyczne i terapeutyczne

 

Nasza rada dla dzwoniących w sytuacjach awaryjnych.

• Należy zawsze podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, pod którym jesteś dostępny.

• Podaj nam swój numer ubezpieczenia społecznego.

• Powiedz, co się stało: choroba, wypadek itp .. Proszę podać nam swoją lokalizację, na przykład, hotel lub numer sali szpitalnej.

• Podaj nam jakąś osobę kontaktową na przykład, Lekarz prowadzący lub policjant.

• Nie podpisuj na miejscu dokumentów na przykład Przejęcia kosztów

 

• Domagaj się zawsze dokumentów i orzeczeń lekarskich lub opcjonalnie faktury lub pokwitowania. 

 

Wypadek, choroba, co dalej?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

jak założyć firmę w niemczech

Pomocne linki:                                                                                                                                                                                     

Firma prowadzaca Gewerbe

Jakie dokumenty sa potrzebne

pit i podatek

ubezpieczenia eurokv

 

GEWERBA_UBEZPIECZENIA_W_NIEMCZECH                   Jak_założyć_GEWERBE_w_Niemczech                                                                                                                                                                                                                      

           GEWERBA_UBEZPIECZENIA_W_NIEMCZECH                                           Jak_założyć_własną_firmę_w_Niemczech                                                                                                                              

WAZNE INFORMACJE w PDF

Pomocne linki:

Jednoosobowa firma w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy gewerbe

Firma w Niemczech Carebiuro

Ubezpieczenie panstwowe

 

 Tanie_Ubezpieczeni_zdrowotne_w_Niemczech                    rejestracja_VAT_NIEMCY_cena                                                

             Tanie_ubezpieczenie_gewerbe_w_Niemczech                                       rejestracja_VAT_NIEMCY_cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

ubezpieczenie za granicą

 

Konto w banku bez zameldowania w Niemczech

Czy można otworzyć rachunek podstawowy  w Niemczech, nawet bez miejsca zamieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu emigrantów, niezameldowanych Niemców i obcokrajowców. Takie konto jest rzeczywiście możliwe, ale tylko w wybranych bankach. Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód tożsamości w celu otwarcia rachunku (Ustawa o praniu brudnych pieniędzy), co jest znacznie trudniejsze za granicą.

 

Tylko banki bezpośrednie zezwalają na otwarcie rachunku za granicą

To, czy możesz otworzyć rachunek bankowy bez miejsca zamieszkania w Niemczech, zależy od warunków poszczególnych banków. Banki oddziałowe są zwykle ograniczone do klientów w ich własnej strefie biznesowej. Korespondencja (wyciągi z konta itp.) często jest nadal w formie pocztowej a ich wysyłanie jest oczywiście problematyczne. W przeciwieństwie do banków bezpośrednich: mają one wyraźną przewagę polegającą na tym, że zarządzanie kontem (na przykład przelewy, komunikacja z pracownikami banku) odbywa się online, a wyciągi bankowe są dostarczane przez e-mail lub pobierane online. Dlatego też banki bezpośrednie są bardziej elastyczne pod względem miejsca zamieszkania.

 

Rachunki bieżące możliwych banków bezpośrednich w porównaniu

Rachunek bieżący można otworzyć w Comdirect Bank (filia Commerzbanku), nie mając miejsca zamieszkania w Niemczech. Innym popularnym dostawcą jest DKB (bezpośrednia jednostka zależna Banku Bawarskiego Landesbank), a jeszcze innym N26. W porównaniu podsumowałem najważniejsze szczegóły taryfy w poniższej tabeli:

 

 

DKB

N26

Comdirect

dostawca

Kto może założyć konto?

Obywatele niemieccy mieszkający w Niemczech

tak

tak

tak

Obywatele niemieccy mieszkający za granicą

tak

tak

tak

Obcokrajowcy

Osoby zamieszkałe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (bez względu na narodowość)

Osoby zamieszkałe w Niemczech oraz pozostałe kraje takie jak: Austria, Irlandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Belgia, Portugalia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Słowenia, Estonia, Grecja, Słowacja (bez względu na narodowość)

Osoby zamieszkałe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (bez względu na narodowość)

Ważne informacje o koncie

Opłata za prowadzenie rachunku

wolny

wolny

wolny

Bankkarten

Karta kredytowa Girocard i Visa (obie darmowe)

Karta Maestro i karta kredytowa Mastercard (obie za darmo)

Karta kredytowa Girocard i Visa (obie darmowe)

Wypłacanie pieniędzy w Niemczech

Bezpłatnie za pomocą karty kredytowej Visa we wszystkich bankomatach ze znakiem Visa

W bankomacie 5 razy w miesiącu za darmo, dodatkowo 2 € za sztukę. W ponad 9000 sklepów w Niemczech (na przykład REWE, Penny, dm) gotówkę można wypłacić bezpłatnie.

za darmo z Girocard - tylko bankomaty Cash Group *

cashback

w strefie euro

Bezpłatnie za pomocą karty kredytowej Visa we wszystkich bankomatach ze znakiem Visa

Wypłaty w walucie EUR są bezpłatne

Bezpłatny z Girocard we wszystkich bankomatach

cashback

za granicą (poza strefą euro)

Bezpłatnie za pomocą karty kredytowej Visa we wszystkich bankomatach ze znakiem Visa

Dla wypłat w walucie innej niż euro 1,7% kwoty wypłaty.

Bezpłatnie za pomocą karty kredytowej Visa we wszystkich bankomatach ze znakiem Visa

oprocentowanie kredytu

0,2 %

0 %

0 %

zainteresowanie dispo

6,9 %

Konto na koncie / bez opłaty pocztowej

6,5 %

Testowanie jakości

otwarcie konta

aplikacja konto

online

online

online

weryfikacja tożsamości

w Niemczech

PostIdent, VideoIdent (Webcam)

PostIdent, VideoIdent (Webcam)

PostIdent, VideoIdent (Webcam)

weryfikacja tożsamości

za granicą

Bank lokalny/ prawnik

notariusz

Premium na otwarcie rachunku

100 Euro

*9 000 krajowych bankomatów należących do Cash Group Banks Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank i Postbank.

 

 

DKB (zalecane)

DKB może przekonać pod względem ceny. Z ponad 3,5 milionami klientów DKB jest drugim co do wielkości bankiem bezpośrednim w Niemczech. Nie ma miesięcznych opłat za utrzymanie konta, ani nie jest wymagane miesięczne wynagrodzenie. W DKB gotówkę można wypłacić bezpłatnie we wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatach (ponad 1 milion na całym świecie). Banki zagraniczne zwykle pobierają wysoką opłatę w wysokości do 5 euro za wypłatę. Dlatego DKB jest tak popularny wśród wielu turystów i wyjeżdżających Niemców.

 

N26 (bardzo łatwe otwarcie konta / brak sprawdzenia wiarygodności kredytowej)

W przeciwieństwie do DKB / Comdirect, N26 jest kontem bankowym nie debetowym, tj. nie można mieć na koncie debetu i można mieć tylko pieniądze, które wcześniej wpłacono na konto. Ponieważ jest to konto bankowe nie debetowe, nie ma kontroli kredytowej, a otwarcie jest łatwe w porównaniu z innymi dostawcami. Oprócz obywateli niemieckich obywatele UE z 17 państw mogą również założyć konto w N26. Miesięczne opłaty za utrzymanie konta nie mają zastosowania. Płatności kartą nie ponoszą żadnych opłat dla użytkowników w Szwajcarii lub za granicą. Gotówkę można bezpłatnie wypłacić w bankomatach w Niemczech 5 razy w miesiącu. Ponadto, koszty wypłaty w każdym przypadku 2 €, alternatywnie, można wypłacić gotówkę w ponad 9000 supermarketów za darmo. W innych krajach UE wypłaty w walucie EUR są możliwe bez ograniczeń. W przypadku wypłat w walutach innych niż euro, musisz uiścić opłatę w wysokości 1,7 kwoty. Jeśli chcesz częściej przesyłać pieniądze za granicę, aplikacja bankowa N26 już zintegrowała korzystną usługę transferu TransferWise.

 

Comdirect

Comdirect oferuje bardzo podobne warunki, jak DKB. Ponownie, nie ma miesięcznych opłat za utrzymanie konta. Na terenie Niemiec klienci mogą jednak korzystać z około 9000 bankomatów w bankach Cash Group, aby wypłacić gotówkę za darmo. Musisz użyć karty Girocard zamiast karty kredytowej. Za granicą klienci Comdirect mogą bezpłatnie korzystać z wszystkich bankomatów Visa.

 

Jak długo trwa otwieranie konta?

Może upłynąć nawet tydzień, zanim banki przeprowadzą kontrolę kredytową i potwierdzą otwarcie rachunku. Potem może minąć kolejny tydzień, zanim będziesz mieć karty bankowe i wszystkie inne dokumenty w rękach. Powodem tego jest fakt, że dokumenty wysyłane są poza czasem ze względów bezpieczeństwa. Szczególnie szybki jest N26: z powodu braku sprawdzenia wiarygodności kredytowej Mastercard i odpowiednie dane dostępu do sieci docierają po 3-4 dniach u klienta (za granicą +6 dni).

 

Jak otworzyć rachunek bieżący za granicą?

Wniosek online o otwarcie konta:

 • W Niemczech (PostIdent): jeśli jesteś w Niemczech, możesz dokonać identyfikacji za pomocą procedury PostIdent we wszystkich niemieckich urzędach pocztowych. Wymaga to dowodu osobistego lub paszportu, odpowiedniego wniosku o konto i wniosku PostIdent. Dowód tożsamości przedstawia rezydenta Niemiec. Jeśli jesteś mieszkańcem Niemiec, nie musisz tego udowadniać.
 • Potwierdzenie pobytu dla obcokrajowców Niemców: procedura PostIdent może być również stosowana przez emigrantów. Ci, którzy mieszkają za granicą i chcą otworzyć konto podczas pobytu w Niemczech / wakacje, mogą zrobić to samo. Ale wtedy musisz złożyć kolejne ważne potwierdzenie pobytu. Na przykład można zastosować lokalną ocenę podatkową lub aktualny rachunek za prąd, gaz lub wodę.
 • W Niemczech (wideo-identyfikacja): obywatele niemieccy mieszkający w Niemczech mogą legitymizować się od października 2014 r. za pomocą nowej metody w obu bankach. W tym celu wymagany jest wyłącznie komputer PC / tablet z dostępem do Internetu, kamerą internetową oraz dowodem tożsamości / paszportem. Aby zamiast tego legitymizować czat wideo z pracownikiem banku. Czat jest dostępny codziennie (także w weekendy) w godzinach 7: 00-22: 00 czasu lokalnego.
 • Wideo-za granicą: otwarcie rachunku w Comdirect Bankim za granicą jest możliwe dzięki Video-Ident! W DKB otwarcie konta nie jest obecnie możliwe, zdaniem emigrantów.
 • Za granicą: Identyfikacja możliwa jest za pośrednictwem lokalnego banku / prawnika (DKB) lub notariusza (Comdirect Bank). Adwokat / bank / notariusz musi wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go bezpośrednio do odpowiedniego banku. Wszelkie poniesione w związku z tym koszty nie będą ponoszone przez Bank. Możliwość legitymacji przez bank / prawnika / notariusza nie jest możliwa we wszystkich krajach.

 

Otwarcie konta zostało odrzucone - co mogę zrobić?

Podczas otwierania konta większość banków sprawdza wiarygodność kredytową wnioskodawcy. W tym przypadku banki odwołują się do danych Schufa i przy ujemnej ocenie Schufa, otwarcie konta jest często odrzucane. Ponieważ konto jest otwarte na bazie kredytowej w punkcie N26, otwarcie konta jest najprostszym sposobem.

 

Kto potrzebuje konta bez rezydencji w Niemczech?

Istnieje wiele powodów, dla których osoby niezarejestrowane w Niemczech potrzebują niemieckiego konta bankowego. Warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o obcokrajowcach, takich jak studenci, obcokrajowcy zagraniczni (wypłaty emerytalne), emigranci, którzy wciąż mają regularne przekazy pieniężne z Niemiec lub do Niemiec (na przykład dochód z wynajmu). Ponieważ z tymi bankami nie pobiera się opłat za utrzymanie konta i zazwyczaj można wypłacić gotówkę "głównie" za darmo za granicą, takie konto jest w zasadzie interesujące dla wszystkich (na przykład na wakacjach).

 

Czy obcokrajowcy mogą otworzyć takie konto?

Cudzoziemcy mogą również otworzyć rachunek podstawowy w DKB, Comdirect lub N26 w Niemczech. Formularz rejestracyjny banków nie ogranicza się do obywateli niemieckich! Najdalej idzie N26. W banku, który nazywa się "wiodącym bankiem mobilnym w Europie", obywatele UE z 17 państw mogą otworzyć rachunek czekowy oprócz obywateli niemieckich.

Jednak procedura identyfikacji PostIdent jest możliwa tylko w urzędach pocztowych w Niemczech i dlatego jest idealna dla obcokrajowców mieszkających w Niemczech.

 

Pomocne linki:

Gewerbe budowlana w Niemczech

Ubezpieczenia dla budowlanki w Niemczech

Jak otworzyc firme budowlana w Niemczech

Zalozenie gewerbe w Niemczech

 

            Podatek vat w Niemczach                                                  zalozenie firmy w Niemczech

           podatek_vat_w_niEmczech                                                 Założenie_firmy_w_Niemczech                                                                                                                       

OPIS

Ubezpieczenie dla osób przyjezdnych z zagranicy do 5 lat

Każda osoba przebywająca na terenie Niemiec ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Tak stanowią niemieckie i unijne przepisy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Tanie, kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne wykupisz bez zbędnych formalności przez Internet online w euroKV.

Funkcje

Taryfa BASIC  

Taryfa PROFI

Koszty leczenia ambulatoryjnego u lekarza w Niemczech według skali opłat

   

 

Leczenie bólów w zależności od skali opłat za rok ubezpieczenia

500 €

1.000 €

Leki i bandaże

   

 

Prześwietlenia, USG i inne zabiegi

  

  

Masaże, pakiety medyczne i inhalacje na rok ubezpieczenia

300 €

100 %

Pomoc w wyniku wypadku na rok ubezpieczenia

500 €

100 %

Pomoc (o ile HanseMerkur niniejszym wyraża na to zgodę) na rok ubezpieczenia

         __

500 €

Naprawy istniejących protez na rok ubezpieczenia

        __

250 €

Pomoc okulistyczna

        __

200 €

Operacje

    

   

Leczenie szpitalne w ogólnej klasie opieki (pokój wieloosobowy) bez usług opcjonalnych (prywatne leczenie medyczne)

    

   

Kontrole wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ciągu roku ubezpieczeniowego

       __

300 €

Badania profilaktyczne dla dzieci według programów legalnie wprowadzonych w Niemczech

       __

  

Medycznie niezbędne protezy z 80% kwoty faktury za każdy rok ubezpieczenia

        __

1.250 €

Kontrola stomatologiczna na rok ubezpieczenia

        __

200 €

Medycznie konieczne zabiegi ciążowe z powodu dolegliwości

   

   

Kontrole w tracie ciąży i porody

        __

  

Transport pogotowia ratunkowego

 

Medycznie zalecane przeniesienie do innego szpitala

 

 

Pochówek w Republice Federalnej Niemiec lub transport do ojczyzny

10.000 €

10.000 €

Ubezpieczenie do momentu uzyskania zdolności transportowej

3 miesiąc

3 miesiąc

Udział własny ubezpieczonego w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego

25 €

25 €

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech- ile kosztuje?

 

Dodatkowy pakiet         

                                                                                                                     BARDZOW WAZNY DODATEK WEDLUG NAS

                                                          ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA (GEWERBE OC)   MUSI BYĆ EXTRA ZAZNACZONY !!!

(wymaga dodatkowego zaznaczenia w czasie zawierania ubezpieczenia)                

 

Funkcje

Taryfa BASIC

Taryfa PROFI

Wyjazd- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do

1 Mio. €

2,5 Mio. €

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności szkód czynszowych na ubezpieczone wydarzenie do

10.000 €

25.000 €

Uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej

10.000 €

25.000 € 

Deportacja

1.000 €

5.000 €

Utrata kluczy

          __

250 €

Straty finansowe

          __

10.000 €

 

  Odpowiedzialność zawodowa 

          __

25.000 € 

Złe ubezpieczenie długu

          __

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

w przypadku uszkodzenia czynszu i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej 10%,
co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii

10%,

co najmniej 200 €

w przypadku uszkodzenia czynszu

i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym

rodziny goszczącej 10%,

co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii 10%,

co najmniej 200 €

Wyjazd- ubezpieczenie wypadkowe

 

 

Suma ubezpieczenia w przypadku niepełnosprawności

(Postęp z ponad 25% niepełnosprawności 350%)

20.000 €

60.000 €

Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci

10.000 €

20.000 €

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci (dla dzieci do 18 lat)

5.000 €

10.000 €

dla kosztów ratowniczych

5.000 €

10.000 €

do chirurgii kosmetycznej

5.000 €

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

Wyjazd-ubezpieczenie bagażu

           __

 

maksymalna suma ubezpieczenia na wypadek utraty bagażu

            __

2.000 €

 

Wyjątki:

   

Kosztowności (futer, biżuterii, przedmiotów z metali szlachetnych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych, sprzętu komputerowego, urządzeń komunikacji elektronicznej i rozrywki, w tym akcesoriów)

            __

50% sumy ubezpieczenia

Okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe i telefony komórkowe (telefony samochodowe nie są ubezpieczone), każdy z akcesoriami

Single / family

           __

250 €

Sprzęt do golfa i nurkowania, rowery, każdy z akcesoriami

             __

750 €

Deski Wave, deski surfingowe do żeglarstwa, każda z akcesoriami

 

 

Instrumenty muzyczne z akcesoriami (jeśli są do użytku prywatnego)

           __

250 €

Sprzęt komputerowy i elektroniczne urządzenia komunikacyjne i rozrywkowe z akcesoriami

           __

250 €

Zakupy zastępcze w przypadku przekroczenia czasu dostawy

           __

500 €

Filmy, zdjęcia, dźwięki i nośniki danych

           __

wartość materiału

Udział własny ubezpieczonego

           __

50 € na ubezpieczone wydarzenie

 

Wyjazd-ubezpieczenie awaryjne

 

             __

 

 

Zwrot kosztów podróży do kraju pochodzenia w przypadku choroby członków rodziny

            __

1.000 €

W przypadku przerwy w podróży lub podróży z opóźnionym powrotem (pożyczka na dodatkowe koszty)

   

Choroba, wypadek lub śmierć

 

 

Porwanie

10.000 €

15.000 €

W egzekwowaniu prawa

   

Pomoc w przypadku zatrzymania i groźbie aresztowania (pożyczki)

1.000 €

2.500 €

Pożyczka za kaucją

10.000 €

15.000 €

Utrata środków płatniczych i dokumentów

   

Utrata funduszy podróży (pożyczki)

            __

500 €

Pomoc w utracie kart kredytowych i kart EC lub Maestro

 

 

Utrata dokumentów podróży

 

 

Pomoc przy zmianach / opóźnieniach

 

 

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Pytania i odpowiedzi


Kto może przystąpić do ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat  to oferta dla osób do 75. roku życia, którzy mają obce obywatelstwo i przebywają czasowo w Niemczech. Jest ono również dostępne, jeśli jesteś obywatelem niemieckim, ale przebywają za granicą przez ponad dwa lata.

Nie podlegają ubezpieczeniu osoby trwale wymagające opieki lub cierpiące na choroby psychiczne, osoby, które do celów życia codziennego wymagają głównie pomocy z zewnątrz lub wykonują pracę za wynagrodzeniem jako sportowiec.

Ponadto ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat nie może być

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Federalnej Niemiec i dla których całkowity okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia zdrowotnego zawartych podczas pobytu obejmuje okres pięciu lat w chwili złożenia wniosku. Ubezpieczyć nie mogą również te osoby, które są ubezpieczone ustawowo w kraju zamieszkania.


 

Kiedy powinienem/powinnam  wykupić to ubezpieczenie?

Możesz zawrzeć zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków do 5 lat w dowolnym momencie przed przyjazdem do Niemiec. Zawarcie umowy jest również możliwy po przyjeździe. Jeśli ubezpieczenie zostanie wykupione w ciągu 31 dni od wejścia, nie ma okresu oczekiwania.

W późniejszym terminie obowiązuje okres oczekiwania wynoszący 31 dni.


Jak mam się zachowywać, gdy nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe?

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o utrzymanie szkód na jak najniższym poziomie, aby uniknąć wszystkiego, co może spowodować niepotrzebny wzrost kosztów.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem tak szybko, jak to możliwe i wypełnij formularz roszczenia ubezpieczeniowego w całości i zgodnie z prawdą. Jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w formularzu, firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z Tobą.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:

 • Zachowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Zgłoś obrażenia

Czy ponoszone są koszty?

W ubezpieczeniu zdrowotnym za granicą istnieje odliczenie w wysokości 25 € na ubezpieczone wydarzenie oraz w ubezpieczenie bagażu podróżnego w wysokości 50 €. Dodatkowe koszty są w ubezpieczeniu od odpowiedzialności z tytułu podróży nie podlega odliczeniu, z wyjątkiem szkód najemców i deportacji: co najmniej 20% 50,00 € za szkody w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej, za ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej i nieściągalnych długów: 10%, co najmniej 200,00 €. W ubezpieczeniu od wypadku podróży i ubezpieczeniu wypadkowym nie ma możliwości odliczenia.


Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie?

Przegląd zakresu ubezpieczenia można znaleźć w opisie.


Jakich świadczeń nie obejmuje ubezpieczenie?

Od świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego dla gości zagranicznych do 5 lat wykluczone są celowo spowodowane przypadki zdarzenia objętego ubezpieczeniem. To może umyślna choroba i wypadki oraz leczenie wynikające z prób samobójczych.


Jak drogie jest ubezpieczenie zdrowotne dla gości z zagranicy do 5 lat?

Przegląd cen znajdziesz w Opłatach.


Kto może mi pomóc w innych pytaniach dotyczących tego ubezpieczenia?

Napisz e-mail lub zadzwoń poczta@cbb-business.de.

Osoby kontaktowe z ubezpieczenia dla Polaków z cbb-business chętnie odpowiedzą na twoje pytania

 • Napisz e-mail do zespołu serwisowego: poczta@cbb-business.de
 • Infolinia serwisowa: +492174 6663977 (godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00)

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech

 

 

firma w Niemczech

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w niemczech
Firmy budowlane w niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to ciekawe działanie
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność
Tanie ubezpieczenie od 30€ - TYLKO w EuroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech forum to źródło wiedzy
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech - Praca za granicą
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerba a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech to fakt
Experss 24h : Gewerbe bez zameldowania
Niesamowite Eurokv.de. Tanie ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h i email
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to konieczność

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.